Lejr nr. 9
Velkommen  |   Odd Fellow Ordenen   |   Distrikt 4 - Sydvestsjælland   |  Patriarklejre i Danmark Kontakt webmaster   

Hvad er en patriarklejr?

Nogle siger, at det er en overbygning på broderlogerne, mens andre mener, at det er ordenens højskole. Spørgsmålet kan vist bedst besvares ved at præcisere patriarklejrens etiske opgaver og arbejdsgrundlag.

Patriarklejrens etiske opgave

Brødrene har lært at betragte en Odd Fellowloge som et hjem, mens en patriarklejr skal være et billede af samfundet, hvori patriarken kommer i berøring med en større kreds af Odd Fellows end den, som den enkelte bror har lært at kende i hjemmet/broderlogen.

Patriarklejrens opgave er at fæste patriarkernes opmærksomhed ved individets holdning til samfundet. Mens det i broderlogens grader gælder om at fremme den enkelte broders indre personlige vækst og karakterudvikling i dens forskellige faser, så venskab, kærlighed og sandhed præger dem, så har patriarklejren først og fremmest til opgave, at rette patriarkens tanker udad fra ham selv mod den verden, i hvilken vi lever i.Det udadvendte i patriarklejrens opgave er allerede antydet i benævnelsen LEJR. Dette minder patriarken om en vandring i en åben verden. Brødre fra forskellige broderloger mødes i patriarklejren, så de ud over kredsen af egen brødre også kommer i kontakt med brødre fra andre broderloger. De indgår i en udvidet kreds af ordens-medlemmer, med hvem de kan drøfte den bedste måde, at fremme ordenens tanker og idéer på.

Et medlemsskab af en patriarklejr vil derfor kunne give den interesserede bror mulighed for at videreføre sin etiske udvikling og sit samfundsansvar. Han kan derved blive styrket til at være et mere aktivt medlem af sin broderloge, og blive et godt eksempel for andre i broderlogen ved større deltagelse i drøftelser - kort sagt: Bedre kunne efterleve kravet, der stilles gennem ordnen.
Lejrens valgsprog er:
TRO - HÅB - KÆRLIGHED
Torsdag den 19. Marts , kl. 19.30 i Næstved. Ophøjelse til Den Kongelige purpurgrad.

Påklædning festdragt,

Husk gradprøve torsdag den. 12 .Marts   kl. 19.00 i ordensbygningen i  Næstved.


Home   |  Om patriarklejren   |  Nyheder  |   Kontakt hovedpatriarken  |   Links
Patriarklejr nr. 9 De Tre Hjørnesten  |  Jernbanegade 3   |   4700 Næstved  |  Tlf. 55 72 11 25
© Copyright 2013 Patriarklejr nr. 9 De Tre Hjørnesten. All rights reserved.